BILÍK, Martin. Lokální větrání [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12791. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Vladimír Krejčí.

Uložit do Citace PRO