VRCHOVECKÁ, Petra. Vliv stříbra na zvýšení účinnosti fotokatalytické inaktivace kvasinek [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12799. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Mária Veselá.
Uložit do Citace PRO