MATĚJKA, Pavel. FONOTAKTICKÉ A AKUSTICKÉ ROZPOZNÁVÁNÍ JAZYKŮ [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12818. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Milan Sigmund.

Uložit do Citace PRO