KAŠPAR, Otakar. Srovnání dostupných SW nástrojů pro hodnocení havarijních dopadů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12821. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Otakar Jiří Mika.
Uložit do Citace PRO