GLEISSNER, Filip. Koexistence mobilních komunikačních systémů GSM-EDGE a UMTS [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12824. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Stanislav Hanus.

Uložit do Citace PRO