CÁHOVÁ, Miroslava. Stanovení těžkých polycyklických aromatických uhlovodíků v půdách a sedimentech [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12836. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Josef Čáslavský.
Uložit do Citace PRO