VÁCLAVKOVÁ, Šárka. Microbial pesticide degradation in water works sand filters [online]. Brno [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12838. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Josef Čáslavský.
Uložit do Citace PRO