VOBORNÍK, Petr. Zpracování reklamací z pohledu kvality [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1284. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Radovan Novotný.
Uložit do Citace PRO