PALAI-DANY, Tomáš. Dielektrická spektroskopie karboxymetylcelulózy v časové oblasti [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12852. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav fyziky. Vedoucí práce Karel Liedermann.

Uložit do Citace PRO