TYCOVÁ, Martina. Identifikace bakterií mléčného kvašení v kysaných mléčných výrobcích s využitím amplifikačních metod [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12855. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Alena Španová.
Uložit do Citace PRO