SEIDLOVÁ, Michaela. Testování účinnosti antibakteriálních přípravků na bázi Ag pro aplikace v polyuretanových a epoxidových systémech [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12858. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce František Kučera.
Uložit do Citace PRO