HERZOGOVÁ, Jitka. Identifikace bakterií mléčného kvašení v tvrdých sýrech s využitím amplifikačních metod [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12859. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Alena Španová.

Uložit do Citace PRO