HORÁK, Jiří. Planární antény na substrátech s elektromagnetickými zádržnými pásmy [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12864. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zbyněk Raida.
Uložit do Citace PRO