TESLÍKOVÁ, Ivana. Acidobazické chování roztoků karboxymethylcelulózy [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1288. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Jiří Janeček.
Uložit do Citace PRO