ŠOLC, Petr. Využití simulace pro predikci vad a hodnocení odlitků z Al slitin [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12893. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Čech.
Uložit do Citace PRO