ZAPLETAL, Jakub. Vytvoření systému pro e-shop [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12900. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO