MACHALA, Martin. Konstrukce přípravku pro ohýbání dílců z tenkostěnných trubek [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12911. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Radko Samek.
Uložit do Citace PRO