HOLCMAN, Miroslav. Návrh na zkvalitnění multikulturního managementu [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12913. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Pokorný.

Uložit do Citace PRO