SELINGER, Michal. MathScript v LabVIEW [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12914. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Miloslav Čejka.
Uložit do Citace PRO