KULILOVÁ, Pavlína. Dynamická tenziometrie ve výzkumu biokoloidů [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12923. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Miloslav Pekař.
Uložit do Citace PRO