DVORSKÝ, Petr. Využití ultrazvukové impulsové metody-nástroj pro stanovení pevností cementů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12940. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jiří Brožovský.
Uložit do Citace PRO