ŠKODOVÁ, Anna. Identifikace kvasinek rodu Saccharomyces z listů, bobulí a moštu révy vinné [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12942. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Dana Vránová.

Uložit do Citace PRO