KLABAČKOVÁ, Kateřina. Návrh na zlepšení podnikové kultury ve společnosti EXPONO, a.s [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12946. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Pokorný.
Uložit do Citace PRO