ZDEŇKOVÁ, Michaela. Identifikace kvasinek rodu Saccharomyces během kvašení bílého vína [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12955. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Dana Vránová.
Uložit do Citace PRO