KUPČÍK, Michal. Průmyslový PID regulátor s vizualizací a beznárazovým přepínáním [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12957. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Pivoňka.
Uložit do Citace PRO