HLAVICA, Michal. Analýza audio kodeků užívaných při IP telefonii [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12959. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vladislav Škorpil.
Uložit do Citace PRO