DÖMÉNY, Tibor. Analýza vlivu parametrů procesu broušení na integritu obrobené plochy se zaměřením na zbytková napětí [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12975. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Ildikó Csölle Putzová.
Uložit do Citace PRO