POLÁK, David. Cash pooling jako nástroj efektivního řízení hotovosti podniku [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1299. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Mária Režňáková.

Uložit do Citace PRO