SAMCOVÁ, Kateřina. Studium degradačních procesů inkjetových inkoustů [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12994. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Michal Veselý.
Uložit do Citace PRO