ŠČUDLOVÁ, Jolana. Studie strukturních a mechanických vlastnosti dendrimerů [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12998. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jan Žídek.

Uložit do Citace PRO