VYKOUKALOVÁ, Tereza. Příprava a vlastnosti feroelektrických keramických materiálů [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13008. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Klára Částková.

Uložit do Citace PRO