SKŘIVÁNEK, Roman. Zavedení technologie IPv6 do datového centra firmy Zoner, s.r.o [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13025. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Viktor Ondrák.
Uložit do Citace PRO