JUŘICA, Karel. Budova vysokoregálového skladu SPO - vybrané části STP [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13034. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Radka Kantová.
Uložit do Citace PRO