STUDENÁ, Kamila. Zdanění vlastníka nemovitostí [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13097. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Pavel Svirák.
Uložit do Citace PRO