HAMADA, Vladimír. Vzdálená laboratoř pro dozimetrická měření [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13104. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Tomáš Florián.
Uložit do Citace PRO