PALAJ, Lukas. Rotační elektrický aktuátor: identifikace parametrů a řízení [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13106. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Robert Grepl.

Uložit do Citace PRO