HINTERLEITNER, Irena. Vybraná speciální vektorová pole a zobrazení v Riemannově geometrii [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1311. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Miroslav Doupovec.
Uložit do Citace PRO