BRLICA, Vlastimil. Technologické aplikace řezných nástrojů ze slinutých karbidů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13115. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Prokop.

Uložit do Citace PRO