FRŇKA, Tomáš. Bezdotykové měření povrchových teplot ve strojírenství [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13123. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Aleš Polzer.
Uložit do Citace PRO