POLÍVKA, Pavel. Studie operativního řízení výroby ve vybrané firmě [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13137. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Marie Jurová.

Uložit do Citace PRO