POKORNÝ, Pavel. Odhad zbytkové životnosti železničního dvojkolí [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13147. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Luboš Náhlík.
Uložit do Citace PRO