KUČERA, Petr. Návrh zapojovacího rozhraní virtuálních laboratoří [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13152. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Hana Kuchyňková.
Uložit do Citace PRO