VOLEJNÍK, Tomáš. Vliv specifické spotřeby flokulantu na odvodnitelnost čistírenského kalu [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13154. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Boráň.

Uložit do Citace PRO