KASAL, Ondřej. Zjednodušený model axiálně chlazeného oblouku [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13158. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Ilona Lázničková.
Uložit do Citace PRO