KŘÍŽEK, Ladislav. Hodnocení finanční situace podniku [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13166. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Luňáček.

Uložit do Citace PRO