HELLINGEROVÁ, Lucie. Ekotoxikologické hodnocení kalů z čistíren odpadních vod [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13174. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Helena Zlámalová Gargošová.
Uložit do Citace PRO