ŠESTÁKOVÁ, Romana. Ženy ve vedoucích pozicích a možnosti slaďování práce a soukromého života [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13177. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Martina Rašticová.
Uložit do Citace PRO