KRPOUN, Karel. Železo a jeho sloučeniny [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13194. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Ivana Pilátová.
Uložit do Citace PRO