HERMANSKÝ, Dominik. Konstrukce osy C malého soustruhu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13199. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Petr Blecha.
Uložit do Citace PRO