VOJTĚŠKOVÁ, Jitka. Fenomenologie dotyku a touhy [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13208. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér kresby a grafiky. Vedoucí práce Svätopluk Mikyta.

Uložit do Citace PRO